Książka Łemkowskie Smaki

Książka Łemkowskie Smaki

 

Aktualizacja!

Książka została wydana w trzech językach: polskim, łemkowskim, angielskim.

Dostępna jest tutaj: https://www.lem.fm/pl/sklep/lemkowskie-smaki-ksiazka-kucharska/

Rozdział przewodni napisał sanoczanin Robert Bańkosz. W książce jest opis powstania pomysłu, czyli o mojej pracy dyplomowej i o tym, że zaczęło się to wszystko na Uczelni Państwowej w Sanoku.

 

 

Prezes Stowarzyszenia Natalia Małecka i ja, byłyśmy gośćmi Radia Rzeszów – posłuchajcie: https://radio.rzeszow.pl/audycje/untitled-174

 

 Jest to unikatowa publikacja, która prezentuje tradycyjne przepisy kuchni łemkowskiej, wzbogacone o piękne zdjęcia i tłumaczenia na język polski i angielski.

Książka została wydana w 2022 roku przez Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach, dzięki wsparciu crowdfundingowej zbiórki.

„Łemkowskie smaki” podzielone są na osiem rozdziałów, obejmujących potrawy z mąki, kapusty, mleka, ziemniaków, sera i serwatki, dodatki, słodkości i inne. Łącznie książka zawiera około 70 sprawdzonych i oryginalnych przepisów, przekazanych w sposób prosty i zrozumiały.

Publikacja jest bogato ilustrowana zdjęciami potraw i łemkowskich wsi, co pozwala czytelnikowi zanurzyć się w atmosferze tej wyjątkowej kultury. Tłumaczenia na język polski i angielski czynią książkę dostępną dla szerokiego grona odbiorców, również spoza Polski.

„Łemkowskie smaki” to nie tylko książka kucharska, ale również cenne źródło wiedzy o historii i tradycjach łemkowskiej społeczności. Jest to pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników kuchni regionalnej, a także dla osób zainteresowanych kulturą łemkowską.

Książkę można kupić online na stronie Stowarzyszenia „Ruska Bursa”:

Jestem dumna, że moja praca była zalążkiem do powstania książki 🙂

Przepisy zostały zebrane podczas wieloletnich badań terenowych (wywiadów z mieszkańcami łemkowskich wsi w Polsce i z osobami wysiedlonymi na Ukrainę) oraz poszukiwań w bibliotekach. Tę pracę wykonała Edyta Wilk w ramach pracy licencjackiej powstałej na kierunku Nowe media, reklama i kultura współczesna PWSZ w Sanoku pod opieką promotorki dr Anny Chudzik. Edyta Wilk na co dzień pracuje w redakcji „Tygodnika Sanockiego”, jest ambasadorką Fundacji DKMS, przewodniczką po Etnograficznym Parku w Sanoku, a od lat współtworzy również Festwial Folkowisko.

Kilka przykładowych przepisów znajdziecie na stronie zapaska.eu.

 

 

ЛЕМ

 

Такого на выдавничым рынку іщы неє, але барз хочеме, жебы было, і як сме чули, Вы так само хочете 🙂

 

Єдина така з провіреныма рецептурами лемківской кухні – кухарска книжка по лемківскы з тлумачыньом на польскій і анґлицкій языкы. Для тых, што варят, і для тых, што аж тепер зачнут – а ґарантуєме, што тото зроблят, коли возмут до рук сесу публикацию!

 

Книжка буде поділена на 8 части: «Стравы з мукы», «Стравы з капусты», «Молочны стравы», «Стравы з комперями», «Стравы зо сыра і сыроваткы», «Додаткы», «Солодкє» та «Інчы». Разом представленых буде 70 провіреных ориґінальных рецептур, што сут оддзеркаліньом традицийной лемківской кухні.

Публикация чыслила буде коло 160 стран формату А4 (з великым чыслом знимок), выдрукувана буде на красным, непокрытым папері (грубости 120 ґ), в твердій окладинці, з басанунком до зазначаня.

 

Рецептуры были зобраны в часі тырваючых вельо років тереновых бадань (бесід з жытелями лемківскых сел в Польщы і з особами, якы были выселены на Украіну) та досліджынь в бібліотеках. Тоту роботу зробила Едита Вільк в рамках ліценциятской розправы писаной на напрямі Новы медиі, рекляма і сучасна культура ДВПШ в Саноку під опіком др Анны Худзік. Едита Вільк наштоден робит в редакциі «Саноцкого Тыжденника», єст амбасадорком Фундациі DKMS, єст провідничком по Етноґрафічным Парку в Саноку, а од парох років спілтворит тіж Фестіваль Фольковиско.

Пару приміровых рецептур найдете на сайті zapaska.pl.

 

Нагороды можете одобрати особисто в Рускій Бурсі в Ґорлицях, а за высылку мусите на жаль заплатити 🙂