Książka Łemkowskie Smaki

Książka Łemkowskie Smaki

 

Uwaga, uwaga! Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach zorganizowało zbiórkę, by wydać książkę „Łemkowskie Smaki”. Serdecznie zapraszam do zamawiania ksiązki!

 

https://zrzutka.pl/atxa2j?

Prezes Stowarzyszenia Natalia Małecka i ja, byłysmy gośćmi Radia Rzeszów – posłuchajcie: https://radio.rzeszow.pl/audycje/untitled-174

 

Tego na rynku wydawniczym jeszcze nie ma, ale bardzo chcemy, żeby było, i Wy podobno też chcecie 🙂

Jedyna taka ze sprawdzonymi przepisami kuchni łemkowskiej – książka kucharska po łemkowsku z tłumaczeniem na polski i angielski. Dla tych, co gotują, i dla tych, co dopiero zaczną – a gwarantujemy, że tak będzie, jak weźmiecie do rąk tę publikację!

Książka podzielona będzie na 8 rozdziałów: „Potrawy z mąki”, „Potrawy z kapusty”, „Potrawy mleczne”, „Potrawy z ziemniakami”, „Potrawy z sera i serwatki”, „Dodatki”, „Słodkości” i „Inne”.

Łącznie zaprezentowanych zostanie 70 sprawdzonych oryginalnych przepisów, które są odzwierciedleniem tradycyjnej łemkowskiej kuchni.

Publikacja będzie liczyć ok. 160 stron formatu A4 (z dużą ilością zdjęć), wydrukowana zostanie na pięknym, niepowlekanym papierze (o gramaturze 120 g), w twardej oprawie, wzbogacona tasiemką do zaznaczania.

Przepisy zostały zebrane podczas wieloletnich badań terenowych (wywiadów z mieszkańcami łemkowskich wsi w Polsce i z osobami wysiedlonymi na Ukrainę) oraz poszukiwań w bibliotekach. Tę pracę wykonała Edyta Wilk w ramach pracy licencjackiej powstałej na kierunku Nowe media, reklama i kultura współczesna PWSZ w Sanoku pod opieką promotorki dr Anny Chudzik. Edyta Wilk na co dzień pracuje w redakcji „Tygodnika Sanockiego”, jest ambasadorką Fundacji DKMS, przewodniczką po Etnograficznym Parku w Sanoku, a od lat współtworzy również Festwial Folkowisko.

Kilka przykładowych przepisów znajdziecie na stronie zapaska.pl.

Darmowy odbiór książek i CD osobiście w Ruskiej Bursie w Gorlicach, a za wysyłkę musicie niestety zapłacić 🙂

 

ЛЕМ

 

Такого на выдавничым рынку іщы неє, але барз хочеме, жебы было, і як сме чули, Вы так само хочете 🙂

 

Єдина така з провіреныма рецептурами лемківской кухні – кухарска книжка по лемківскы з тлумачыньом на польскій і анґлицкій языкы. Для тых, што варят, і для тых, што аж тепер зачнут – а ґарантуєме, што тото зроблят, коли возмут до рук сесу публикацию!

 

Книжка буде поділена на 8 части: «Стравы з мукы», «Стравы з капусты», «Молочны стравы», «Стравы з комперями», «Стравы зо сыра і сыроваткы», «Додаткы», «Солодкє» та «Інчы». Разом представленых буде 70 провіреных ориґінальных рецептур, што сут оддзеркаліньом традицийной лемківской кухні.

Публикация чыслила буде коло 160 стран формату А4 (з великым чыслом знимок), выдрукувана буде на красным, непокрытым папері (грубости 120 ґ), в твердій окладинці, з басанунком до зазначаня.

 

Рецептуры были зобраны в часі тырваючых вельо років тереновых бадань (бесід з жытелями лемківскых сел в Польщы і з особами, якы были выселены на Украіну) та досліджынь в бібліотеках. Тоту роботу зробила Едита Вільк в рамках ліценциятской розправы писаной на напрямі Новы медиі, рекляма і сучасна культура ДВПШ в Саноку під опіком др Анны Худзік. Едита Вільк наштоден робит в редакциі «Саноцкого Тыжденника», єст амбасадорком Фундациі DKMS, єст провідничком по Етноґрафічным Парку в Саноку, а од парох років спілтворит тіж Фестіваль Фольковиско.

Пару приміровых рецептур найдете на сайті zapaska.pl.

 

Нагороды можете одобрати особисто в Рускій Бурсі в Ґорлицях, а за высылку мусите на жаль заплатити 🙂

 

Aktualizacja!

Książka została wydana w trzech językach: polskim, łemkowskim, angielskim.

Dostępna jest tutaj: https://www.lem.fm/pl/sklep/lemkowskie-smaki-ksiazka-kucharska/

Rozdział przewodni napisał sanoczanin Robert Bańkosz. W książce jest opis powstania pomysłu, czyli o mojej pracy dyplomowej i o tym, że zaczęło się to wszystko na Uczelni Państwowej w Sanoku.